Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje

Peer-reviewed Trainer

Het bestuur van de ACBS heeft ervoor gekozen geen expliciete opleidingstrajecten te ontwerpen en/of te accrediteren, waaraan mensen moeten voldoen voor zij zich ACT-hulpverlener of ACT trainer kunnen noemen.  Het wordt aan de hulpverlener zelf overgelaten om te bepalen welke scholing hij/zij nodig heeft om ACT bevoegd (de juiste opleiding hebben) en bekwaam (deze opleiding op de juiste wijze weten toe te passen)  te zijn.

Om hulpverleners toch in staat te stellen onafhankelijke feedback en toetsing te ondergaan m.b.t. de kwaliteit van het eigen handelen als trainer in ACT, is door de moedervereniging ACBS een beoordelingsroute ontworpen voor ACT-trainers om een Peer Reviewed ACT-trainer te worden.  Dit betekent dat men enkel door de internationale ACT-gemeenschap erkend wordt. Meer informatie daarover is te vinden op Peer Reviewed ACT trainer.
Wanneer een ACT-trainer door de ACT-gemeenschap is erkend, betekent dit dat deze trainer beoordeeld is op een aantal criteria en aan deze criteria voldoet.  U mag ervan uitgaan dat een door de ACT gemeenschap erkende trainer zowel kwalitatief goede ACT-behandelingen als kwalitatief goede ACT-trainingen kan aanbieden.

Auteur: ACBSBeNe