Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

Vacatures Bestuur & Commissies

Vacatures bestuursfuncties

Secretaris
We zijn voor ons bestuur vanaf mei 2020 op zoek naar een secretaris.
Wil je graag helpen om het gedachtegoed van ACT, RFT en FC te verspreiden? Samen met de andere bestuursleden bepaal je hoe we dit in Nederland en België kunnen doen als vereniging. Daarnaast vind je het leuk om met onze leden in contact te zijn. Dit doe je door vragen te beantwoorden die binnenkomen via de mail.

Je bent bereid gemiddeld een halve dag per week hierin te investeren. Het bestuur vergadert 9- 10  keer per jaar per skype in de avond. Ons streven is om één à twee keer per jaar bij elkaar te komen voor een beleidsdag.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een mail met een sollicitatiebrief naar info@acbsbene.com

Penningmeester
Samen met de andere bestuursleden bepaal je hoe we dit in Nederland en België kunnen doen als vereniging. Je vindt het leuk om een boekhouding bij te houden en een begroting te maken. Daarnaast verstuur je de facturen voor lidmaatschapsgelden en workshops. Je hebt één keer per jaar overleg met de kascommissie om de boekhouding te controleren.

Je bent bereid gemiddeld een halve dag per week hierin te investeren. Het bestuur vergadert 9- 10  keer per jaar per skype in de avond. Ons streven is om één à twee keer per jaar bij elkaar te komen voor een beleidsdag.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een mail met een sollicitatiebrief naar info@acbsbene.com

Algemeen Bestuurslid
We zijn voor ons bestuur vanaf mei 2020 op zoek naar een algemeen bestuurslid.Wil je graag helpen om het gedachtegoed van ACT, RFT en FC te verspreiden? Samen met de andere bestuursleden bepaal je hoe we dit in Nederland en België kunnen doen als vereniging.

Je bent bereid gemiddeld een halve dag per week hierin te investeren. Het bestuur vergadert 9- 10  keer per jaar per skype in de avond. Ons streven is om één à twee keer per jaar bij elkaar te komen voor een beleidsdag.

Heb je interesse in deze functie, stuur dan een mail met een sollicitatiebrief naar info@acbsbene.com

Vacatures Commissies

Kascommissie
Hou jij van cijfertjes? Kan jij goed boekhouden? Hou je ervan als alles klopt? Dan is de kascommissie opzoek naar jou.

De kascommissie is op zoek naar vrijwilligers. Deze commissie zorgt voor de controle van de begroting en het financieel jaarverslag. Deze commissie werkt nauw samen met de penningmeester.

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com

Workshopcommissie
De workshopcommissie zoekt naar vrijwilligers. Deze commissie organiseert verschillende workshops per jaar die door (inter)nationale sprekers of trainers gegeven worden. De workshops zijn vaak gericht op iets wat nog niet zo bekend is in het Nederlandstalig gebied. Daarnaast organiseert de workshopcommissie jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV) inclusief een workshop gegeven door een spreker die iets interessants te vertellen heeft rondom ACT, RFT of FC.

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com

Opleidingscommissie
Gaat de kwaliteit van opleidingen in ACT  je aan het hart? Heb je ideeën over hoe opleiden beter kan? Vind je het leuk om te sparren met mensen, die dit ook belangrijk vinden? Ben je iemand die het leuk vindt om te organiseren dat ACT-opleiders elkaar kunnen vinden en stimuleren? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com

PR-commissie
Vindt je het leuk om stukjes te schrijven, informatie over ACT/RFT/FC te verzamelen en zo nodig te vertalen? Gaat jouw hart uit naar zorgen dat de juiste informatie op de juiste plaats terecht komt? Dan heb je in deze commissie de mogelijkheden daarvoor.

De PR-commissie is opzoek naar vrijwilligers. Deze commissie houdt zich bezig met de communicatie naar leden en geïnteresseerden omtrent ACT, RFT en FC in het Nederlands taalgebied. Hiervoor gebruiken we de nieuwsbrief, de website en onze social media kanalen.

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com

Overige Taken

Ledenadministratie
We zijn opzoek naar iemand die voor ons de ledenadministratie wil bijhouden. Dit houdt in dat je de nieuwe aanmeldingen vanuit de website verwerkt in onze systeem.

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com