Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

Vacatures Commissie leden en Bestuursleden

Wij zouden graag met jou ……. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden en verschillende commissieleden die ons willen helpen onze waarde gerichte acties te realiseren.

Leden gevraagd voor de workshopcommissie en/of Lustrumcommissie:

De workshopcommissie is het kloppend hart van de vereniging en richt zich op alles waar de ACBS BeNe voor staat: verbinden van leden, verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van ACT/CBS en verbeteren van de kwaliteit van zorg (en andere sectoren zoals onderwijs, bedrijven, gemeenten). Met de opbrengsten kan de vereniging weer waardevolle dingen doen, zoals de website onderhouden, trainers steunen in hun peer review traject, etc.

Maaike Steeman zegt: “Het is heel leuk om in de workshopcommissie te zitten. Je leert nieuwe mensen kennen met dezelfde interesse als jij. Je mag gratis deelnemen aan de activiteiten die we organiseren, waardoor je je eigen leerproces een boost geeft. Verder is het interessant, leerzaam en geeft het voldoening om onderdeel te zijn van een inspirerende en groeiende organisatie. De commissie vergadert ongeveer maandelijks via Skype en 1 keer per jaar ontmoeten we elkaar life. We zien elkaar ook regelmatig bij de activiteiten die we georganiseerd hebben”.

De workshopcommissie organiseert jaarlijks de Algemene Leden Vergadering met workshops, een workshop gegeven door een (inter)nationale trainer of spreker die iets interessants te vertellen heeft, een studiedag met aandacht voor inhoud en netwerken. (Die van 2019 gaat niet door vanwege het Lustrum in 2020). Verder is er eens in de 5 jaar een Lustrumcongres, de eerstvolgende is in 2020. Bij deze organisatie speelt de workshopcommissie een belangrijke rol.

Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Je kan gaan voor alle taken, een deeltaak of voor een bepaalde tijd. Er zijn vele mogelijkheden! Neem gerust contact met ons op voor toelichting!

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com.  Wij zouden het heel leuk vinden om samen met jou onze idealen uit te voeren. Geef aan wat je zou willen doen en hoeveel tijd je wil vrij maken. Stel je vragen, dan kunnen we je snel informeren.

Leden gevraagd voor de Opleidingscommissie (OC): 

Gaat de kwaliteit van opleidingen in ACT, in al zijn vormen, je aan het hart? Heb je ideeën over hoe opleiden beter kan, wil je bijdragen aan het creëren van een context waarin opleiders en opleidelingen maximaal tot hun recht komen, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van het lijden van mensen? Vind je het leuk om te sparren met mensen, die dit ook belangrijk vinden? Ben je iemand die het leuk vindt om te organiseren dat ACT-opleiders elkaar kunnen vinden en stimuleren? Dan zijn we op zoek naar jou!

De OC heeft zich ten doel gesteld om ACT-trainers en (het bestuur van) de ACBS BeNe te ondersteunen en adviseren met betrekking tot het peer review traject en de opleiding tot ACT gerichte hulpverlener (therapeut, coach, begeleider enz), binnen een respectvolle, veilige context met als doel de kwaliteit van werken van eenieder die ACT professioneel inzet te faciliteren en te vergroten. Zie voor verdere doelstelling, visie en missie in het algemeen en aanvullend voor trainers

De OC vergadert maandelijks 1-1.5 uur, in de avonduren, per Skype, ongeveer 9 x per jaar. Inhoudelijke discussies kunnen tussendoor ook gevoerd worden via Loomio of per mail. De OC streeft ernaar bijeenkomsten voor trainers te organiseren, zowel formeel, als informeel, 1-2 x per jaar. Bij deze bijeenkomsten zijn de leden van de OC zelf aanwezig, indien mogelijk. De OC is op zoek naar mensen die zelf trainingen geven, op andere wijze een bijdrage leveren aan opleidingen in ACT en/of een heldere visie hebben op kwaliteit van opleiding in al zijn vormen.

Leden gezocht voor de PR-commissie:

Het bestuur zoekt leden die de PR-commissie weer nieuw leven in blaast. Taken zijn het verzorgen van de nieuwsbrief en contact houden met de leden en de commissies via o.a. sociale media. Vindt je het leuk om stukjes te schrijven, informatie over ACT/RFT/FC te verzamelen en zo nodig te vertalen? Gaat jouw hart uit naar zorgen dat de juiste informatie op de juiste plaats terecht komt? Dan heb je in deze commissie de mogelijkheden daarvoor.

Bestuursleden gezocht:

Per ALV van 11 mei a.s. zijn wij naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid. We zoeken vooral mensen die handig zijn met digitale media, zoals website beheer met WordPress, MailChimp, linked-In enz. Het bestuur vergadert 9- 10 x/jaar per skype in de avond. En we proberen  1 a 2x/ jaar bij elkaar te komen voor een beleidsdag. Inzet vraagt ong. 1 dagdeel per week.

 

Belangstellenden kunnen een mail sturen naar info@ACBSBeNe.com