Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje

Vacatures Commissie leden en Bestuursleden

Wij zouden graag met jou ……. Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden en verschillende commissieleden die ons willen helpen onze waarde gerichte acties te realiseren.

Leden gevraagd voor de workshopcommissie en/of Lustrumcommissie: De workshopcommissie is het kloppend hart van de vereniging en richt zich op alles waar de ACBS BeNe voor staat: verbinden van leden, verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van ACT/CBS en verbeteren van de kwaliteit van zorg (en andere sectoren zoals onderwijs, bedrijven, gemeenten). Met de opbrengsten kan de vereniging weer waardevolle dingen doen, zoals de website onderhouden, trainers steunen in hun peer review traject, etc.

Maaike Steeman zegt: “Het is heel leuk om in de workshopcommissie te zitten. Je leert nieuwe mensen kennen met dezelfde interesse als jij. Je mag gratis deelnemen aan de activiteiten die we organiseren, waardoor je je eigen leerproces een boost geeft. Verder is het interessant, leerzaam en geeft het voldoening om onderdeel te zijn van een inspirerende en groeiende organisatie. De commissie vergadert ongeveer maandelijks via Skype en 1 keer per jaar ontmoeten we elkaar life. We zien elkaar ook regelmatig bij de activiteiten die we georganiseerd hebben”.

De workshopcommissie organiseert jaarlijks de Algemene Leden Vergadering met workshops, een workshop gegeven door een (inter)nationale trainer of spreker die iets interessants te vertellen heeft, een studiedag met aandacht voor inhoud en netwerken. (Die van 2019 gaat niet door vanwege het Lustrum in 2020). Verder is er eens in de 5 jaar een Lustrumcongres, de eerstvolgende is in 2020. Bij deze organisatie speelt de workshopcommissie een belangrijke rol.

Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Je kan gaan voor alle taken, een deeltaak of voor een bepaalde tijd. Er zijn vele mogelijkheden! Neem gerust contact met ons op voor toelichting!

Wekt bovenstaande jouw interesse om hier aan mee te helpen? Of heb je vragen? Stuur een mail naar: info@acbsbene.com.  Wij zouden het heel leuk vinden om samen met jou onze idealen uit te voeren. Geef aan wat je zou willen doen en hoeveel tijd je wil vrij maken. Stel je vragen, dan kunnen we je snel informeren.

Taken die kunnen worden gedaan zijn en waarvoor we hulp vragen zijn: Meedenken over het inhoudelijke programma (workshop/ studiedag/ congresprogramma). Contact leggen met trainers, sprekers en afspraken met ze maken. Locaties regelen. Catering regelen. Accreditatie aanvragen en deelnemers in het systeem invoeren. Flyers maken en de activiteiten promoten. Administratie regelen: evaluatieformulieren, certificaten, facturen, presentielijsten. Begroting maken. Communicatie met de penningmeester over inschrijving en facturen. Bevestigingsmails naar deelnemers. Vragen van deelnemers beantwoorden. Gastvrouw/heer tijdens de activiteiten. Sociaal programma Lustrum congres. Abstract verzamelen en beoordelen Lustrum congres. Contact met andere chapters in Europa tbv promotie van het Lustrum en de workshop van de buitenlandse trainer. Nieuws verspreiden via Linked-In, Facebook of website. En andere taken waar je goed in bent en/ of leuk vindt om te doen….

Bestuursleden gezocht: Per ALV van 11 mei a.s. zijn wij naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid. Zoeken vooral mensen die handig zijn met digitale media, zoals website beheer met WordPress, MailChimp, linked-In enz. Het bestuur vergadert 9- 10 x/jaar per skype in de avond. En we proberen  1 a 2x/ jaar bij elkaar te komen voor een beleidsdag. Inzet vraagt ong. 1 dagdeel per week.