Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

Jacqueline A-Tjak


Skils

Ervaring met ACT

ERVARING Sinds 1987 werk ik in de GGZ, aanvankelijk in een opnamesetting, daarna een deeltijdsetting en sinds 1999 in een ambulante setting. Dit was bij Psychiatrisch Centrum Rosenburg en GGZ Dijk en Duin. Ik werkte daar met CGT. Van 2009 tot 2018 werkte ik voor de Parnassia Groep bij PsyQ In Zaandam. Sinds 1-11-2018 werk ik bij Skils in Zwolle Ik heb van 2006 tot 2011 een groepstraining ACT voor cliënten met hardnekkige klachten, waaronder angststoornissen en depressie, naast persoonlijkheidsproblematiek gegeven. Daarnaast behandel ik sinds 2004 cliënten individueel met ACT. ONDERZOEK Als onderdeel van mijn promotietraject heb ik in samenwerking met Paul Emmelkamp en Nexh Morina van de Universiteit van Amsterdam een RCT uitgevoerd naar het effect van CGT en ACT bij mensen met een depressie. Op 8 april 2020 ben ik daarop gepromoveerd. Het proefschrift is te lezen: https://epubs.ogc.nl/?epub=j.a-tjak&k=63a28f0c-8a1b-4d90-a4ea-a48b9d05652a SCHOLING Qua scholing volgde ik de workshops van het ACT wereldcongres, dat ik jaarlijks bezoek sinds 2006. Ik volgde diverse een- en twee-daagse workshops voorafgaande aan deze congressen bij Steven Hayes, Robyn Walser, Kelly Wilson, Kevin Polk, Bob Kohlenberg & Mavis Tsai (FAP) Gilbert & Tirch (compassie), Torneke (RFT), Bolderston & Gillanders (therapeutische relatie), Joann Wright (groepen), Barbara Fredrickson (positieve psychologie), Louise Hayes (DNA-V), Villatte en Walser. Los daarvan volgde ik twee-daagse workshops bij Kelly Wilson, Jonathan Kanter (FAP), Kirk Strosahl, Robyn Walser, Matthieu Villatte (RFT), Steven Hayes en diverse worskhops bij Yvonne Barnes-Holmes. SUPERVISIE Supervisie volgde ik bij Robyn Walser van februari 2011 tot juli 2012. PUBLICATIES * J. A-Tjak (2007) Boekbespreking: Een ACTzelfhulpboek. Gedragstherapie, 40, 71-74. * J. A-Tjak (2008) Acceptance and Commitment Therapy. Interventies NAO. De Psycholoog, 3, 158-159. * A-Tjak J. en De Groot F. (Red.) (2008) Acceptance and Commitment Therapy; een praktische inleiding voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. * N. Jacobs, M. Kleen, F. De Groot, J. A-Tjak (2008). Het meten van experiëntiële vermijding. De Nederlandstalige versie van de Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II). Gedragstherapie, 41, 4, blz. 349-361. * J. A-Tjak (2009) Acceptance and Commitment Therapy: hoe nieuw taalgebruik kan bijdragen aan een rijker leven. Psychopraxis,11, blz. 124-130. * J. A-Tjak (2010) ACT: een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie. GZ-Psychologie, 2, 1, blz. 10-13. * J. A-Tjak (2011) Acceptance and Commitment Therapy bij angststoornissen. In: Van Balkom, A.J.L.M., Oosterbaan, D., Visser, S. en Van Vliet, I.M. (Eds) Handboek Angststoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. * J. A-Tjak, P. Balde en M. Kleen (2011) Skinner is dood, lang leve Skinner: een contextuele benadering van taal en cognitie. Boekbespreking. Gedragstherapie, 2, 130-136. * J. A-Tjak(red.) (2015) Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en Praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. * J. A-TJak,, Davis, M.L., Morina, N., Powers, M.B., Smits, J.A.J., & Emmelkamp, P.M.G. (2015). A Meta-Analysis of the Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy for Clinically Relevant Mental and Physical Health Problems. Psychotherapy and Psychosomatics, 84, 30-36. A-Tjak, J., Morina, N., Topper, M., & Emmelkamp, P. (2018). A Randomized Controlled Trial in Routine Clinical Practice Comparing Acceptance and Commitment Therapy with Cognitive Behavioral Therapy for the Treatment of Major Depressive Disorder. Psychotherapy and Psychosomatics. DOI: 10.1159/000486807 A-Tjak et al (2020). Explicit and implicit attachment and the outcomes of acceptance and commitment therapy and cognitive behavioral therapy for depression. BMC Psychiatry, 20: 155. DOI: 10.1186/s12888-020-02547-7 VERTALINGEN Luoma J.B., Hayes S.C. & Walser R.D. (2008). Leer ACT! Vaardigheden voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vertaling van: Luoma J.B., Hayes S.C., & Walser R.D. (2007). Learning ACT. Oakland: New Harbinger. Harris, R. (2009) De valstrik van het geluk. Houten:Bohn Stafleu van Loghum. Vertaling van: The Happiness Trap (2008). Boston: Shambhala. Harris R. (2012) De klappen van het leven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Vertaling van The Reality Slap (2011) Wollombi: Excile Publishing. CURSUSSEN EN WORKSHOPS Als eerste in het Nederlandstalige gebied ben ik een Peer Reviewed ACT Trainer. Dit houdt in dat een commissie ingesteld door de internationale ACT vereniging (www.contextualpsychology.org) mijn werk als therapeut en trainer mbt ACT heeft beoordeeld als kwalitatief goed. Meer informatie hierover vindt u elders op de website. Vanaf 1999 ben ik actief als docent in de cognitieve gedragstherapie. Sinds 2006 geef ik cursussen en workshops in ACT. Dit betreft een opleidingsaanbod dat u aantreft op www.actcursus.nl. Op het wereldcongres in Enschede gaf ik een introductie in ACT met Ingrid Postma. Daarnaast gaf ik drie Engelstalige workshops op het wereldcongres in Enschede, in Parma met Martin Brock en in Sydney met Kelly Koerner. Voor de VGCt verzorgde ik meermalen workshops in ACT en RFT op het najaarscongres. In 2014 gaf ik met Marco Kleen een workshop over RFT op het congres van de EABCT. Tevens presenteerde ik daar de bevindingen van een meta-analyse, die ik deed in samenwerking met Michelle Davis, Nexh Morina, Mark Powers, Jasper Smits en Paul Emmelkamp (Psychotherapy and Psychosomatics, 2015).

Opleidingen

Opleiding
Instituut
Afstudeer­jaar
Graad
Registratie­nummer BIG
Universitair
VU Amsterdam
1986
Doctor
Psychotherapeut
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie
1998
Bachelor
19046880716
Klinisch Psycholoog
NIP/FGzP
2006
Bachelor
89046880725

Aanbod

Onderzoek
Training & Opleiding aan andere hulpverleners
Supervisie aan andere hulpverleners
Individuele Begeleiding
Volwassenen

Adres

Veenroede 24
7881 XL  Emmer-Compascuum
Nederland - Drenthe

E-mailadres

a-tjak.turk@planet.nl

Telefoon

0622399712