Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

Gedragscode

Gedragscode ACBSBeNe ten aanzien van het opleiden van hulpverleners in Acceptance and Commitment Therapy en het gebruik van materialen.

De ACBS heeft als visie dat er geen voorwaarden gesteld worden aan het dragen van titels zoals ACT-therapeut, ACT-coach, ACT-trainer, ACT-opleider etc. en er is geen voorschrift om een bepaald opleidingstraject te volgen. Dit betekent dat opleiders ACT geen certificaten of anderszins kunnen uitdelen, waarmee hun cursisten dergelijke titels kunnen verwerven.

Opleiders cq opleidingsinstituten wordt geadviseerd een standaardtekst op hun website op te nemen, waarin deze boodschap uitgedragen wordt.

Bijvoorbeeld: “{Opleidingsinstituut} volgt het beleid van de ACBS inzake de opleiding in ACT: de titel ACT-therapeut, ACT-trainer of ACT-supervisor is niet beschermd en er bestaan geen verplichte of erkende cursussen die opleiden tot een dergelijke titel. De ACBS kiest hiervoor om het open, collegiale en gelijkwaardige karakter van de vereniging te bewaren. De enige uitzondering hierop is het “peer review trainer traject”. Peer reviewed trainers voltooien een vrijwillig, uitgebreid beoordelingsproces (zie https://contextualscience.org/training_standards), waarin hun kennis en vaardigheden worden beoordeeld en zij een waardenverklaring onderschrijven.”

In de geest van de ACBS zijn materialen die bij ACT gebruikt worden, zoals metaforen, tekeningen en oefeningen, meestal vrij beschikbaar. Het is lastig te achterhalen en soms bij niemand meer bekend, wie de eerste was die een bepaalde interventie heeft bedacht. Indien mogelijk vraagt de ACBS BeNe zijn leden, om de bron te vermelden, vooral buiten de therapiekamer, zoals in trainingen. Ook vraagt de vereniging aan zijn leden om af te zien van een vorm van eigenaarschap of copyright bij modificatie van bestaande materialen, zonder bronvermelding.