Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

Toegang krijgen tot besloten deel

Om toegang te krijgen tot het besloten deel van deze website is lidmaatschap vereist door aanmelding bij de commissie toelating en betaling van de waarde gerichte contributie.

Vereiste voor toelating is dat de betrokkene een professional is die zich uit hoofde van zijn beroep bezig houdt met gedragsverandering van anderen, in het belang van deze anderen. Daarnaast is een vereiste dat de betrokkene tevens lid wordt van de moedervereniging: de Association for Contexual Behavioral Science . Tot slot wordt van de betrokkene gevraagd te verklaren dat hij of zij de missie, visie, waarde en doelstelling van de Vereniging onderschrijft.

Zie voor meer informatie over voorwaarden van lidmaatschap: lees verder

Lid worden heeft veel voordelen.  Lees verder over wat de voordelen zijn en vul het aanmeldformulier in.