Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje

Algemeen

Hoe word ik lid? klik hier

Waar kan ik een ACT-cursus volgen? klik hier 

Hoe vind ik een ACT-therapeut? klik hier

Hoe vind ik een ACT-supervisor? klik hier

Hoe verloopt het opleidingstraject tot een ACT-hulpverlener?

Een ACT-hulpverlener is iemand die preventief werkt volgens de principes van ACT en/of personen met psychische en/of lichamelijke klachten begeleidt volgens de principes van ACT.

Het bestuur van ACBS heeft ervoor gekozen geen expliciete opleidingstrajecten te ontwerpen en/of te accrediteren, waaraan mensen moeten voldoen voor zij zich ACT-hulpverlener of ACT-trainer kunnen noemen.  Het wordt aan de hulpverlener zelf overgelaten om te bepalen welke scholing hij/zij nodig heeft om ACT bevoegd (de juiste opleiding hebben) en bekwaam (deze opleiding op de juiste wijze weten toe te passen) te worden.

ACT toepassen in het eigen professioneel handelen is een complexe aangelegenheid.  Daarom stelt de opleidingscommissie van de ACBS BeNe voor dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden in ACT gebeurt door een combinatie van volgende methoden:

 • Het volgen van workshops bij ervaren ACT-trainers waarbij een minimum van 3 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Een grondige studie van literatuur: minstens 2 boekenvoor hulpverleners
 • Integratie van ACT binnen het eigen werkdomein en het volgen van ACT-protocollen zolang de ervaring met ACT nog beperkt is
 • Feedback op het professioneel functioneren via een combinatie van feedback door cliënten en door collega’s via intervisie, supervisie, het geven van workshops
 • ACT en/of mindfulness toepassen in het persoonlijk leven: werken aan het eigen proces op zelfstandige wijze of door het volgen van ACT-therapie, een mindfulness training of meditatiegroep

Hoe verloopt het opleidingstraject tot ACT-trainer?

Een ACT-trainer is iemand die opleiding/ training voorziet aan andere hulpverleners om zo de principes van ACT door te geven aan collega-hulpverleners.  De moedervereniging ACBS heeft een traject vooropgesteld om een Peer Reviewed ACT-trainer te worden. Meer informatie over dit traject vindt u via deze link.  De opleidingscommissie van de ACBS BeNe raadt aan dat men voldoet aan volgende criteria vooraleer men trainingen begint te geven:

 • Een jarenlange ervaring met het professioneel toepassen van ACT (minimum 3 jaar)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers waarbij een minimum van 5 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Continue bijscholing via zelfstudie en het bijwonen van workshops door internationale ACBS erkende ACT-trainers
 • Kennis van RFT en het functioneel contextualisme
 • ACT-intervisie en/of -supervisie volgen

Hoe verloopt het opleidingstraject tot ACT-supervisor?

ACT-supervisoren worden aangeraden om te voldoen aan volgende criteria:

 • Een jarenlange ervaring met ACT (minimum 3 jaar) door een combinatie van verschillende methoden (workshops, literatuur, integratie in eigen leven en werk)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers (minimum 5 volledige dagen)
 • Continue bijscholing via zelfstudie of het volgen van workshops bij verschillende (inter)nationale ACT-trainers
 • Kennis van RFT
 • ACT-intervisie en/of -supervisie volgen
 • ACT blijven toepassen in een klinische setting