Nederlandstalige chapter van ACBS
ACT-curssusen:
basis en gevorderd
• Introductie en basiscursus  
• Verdieping en vervolg   
Gratis ACT-materiaal
Hier vind je alvast een voorsmaakje
Previous
Next

FAQ

Wilt u ook lid worden van de Nederlandstalige chapter van de ACBS BeNe en genieten van de voordelen van lidmaatschap van onze gemeenschap
U dient hiertoe lid te worden van zowel de internationale moedervereniging ACBS als van onze Belgisch-Nederlandse chapter (ACBS BeNe):

 1. Registreer u bij de internationale moedervereniging ACBS via deze link
 2. Betaal online uw eigen waardengerichte contributie ($13 USD minimum): u bent nu lid van de internationale ACBS vereniging. Graag ontvangen wij van u een bewijs van betaling. Deze kunt u naar info@acbsbene.com mailen, onder vermelding van uw naam. 
 3. Registreer u vervolgens bij het Belgisch-Nederlandse chapter ACBS BeNe via het aanmeldformulier wat u rechts op deze pagina ziet. 
 4. U ontvangt van ons een factuur om uw waardengerichte contributie te voldoen. Deze factuur staat standaard op een bedrag van €50,-. Het staat u vrij een ander bedrag over te maken dan op de factuur vermeld staat. We vinden het namelijk belangrijk dat u zelf bepaalt wat uw contributie waard is. Om een vereniging te laten bestaan worden er standaard kosten gemaakt. Om die reden vragen wij u minimaal €15,- bij te dragen.
 5. Zodra uw betaling bij ons is ontvangen, wordt uw account geactiveerd. U hebt dan toegang tot het ledengedeelte van de website. 
 6. Uw lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt zonder tegen bericht automatisch verlengd.  

Meld u aan op Lidmaatschap ACBS BeNE

Hieronder vindt u een overzicht van ACT-opleidingsinstituten in Nederland en België waarvan  de trainers lid zijn de vereniging.

Nederland:

België

Deze lijst is mogelijk niet volledig. Staat uw opleiding er niet bij, stuur ons dan een mail. 

Op het ledenoverzicht kunt u uitgebreid zoeken op naam, bedrijf of provincie. Aan de rechterzijde is het mogelijk om de ledenlijst te filteren op “ACT-hulpverlener“.

Zie ledenoverzicht

Op het ledenoverzicht kunt u uitgebreid zoeken op naam, bedrijf of provincie. Aan de rechterzijde is het mogelijk om de ledenlijst te filteren op “ACT-supervisor“.

Zie ledenoverzicht

Een ACT-hulpverlener is iemand die preventief werkt volgens de principes van ACT en/of personen met psychische en/of lichamelijke klachten begeleidt volgens de principes van ACT.

Het bestuur van ACBS heeft ervoor gekozen geen expliciete opleidingstrajecten te ontwerpen en/of te accrediteren, waaraan mensen moeten voldoen voor zij zich ACT-hulpverlener of ACT-trainer kunnen noemen.  Het wordt aan de hulpverlener zelf overgelaten om te bepalen welke scholing hij/zij nodig heeft om ACT bevoegd (de juiste opleiding hebben) en bekwaam (deze opleiding op de juiste wijze weten toe te passen) te worden.

ACT toepassen in het eigen professioneel handelen is een complexe aangelegenheid.  Daarom stelt de opleidingscommissie van de ACBS BeNe voor dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden in ACT gebeurt door een combinatie van volgende methoden:

 • Het volgen van workshops bij ervaren ACT-trainers waarbij een minimum van 3 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Een grondige studie van literatuur: minstens 2 boeken voor hulpverleners
 • Integratie van ACT binnen het eigen werkdomein en het volgen van ACT-protocollen zolang de ervaring met ACT nog beperkt is
 • Feedback op het professioneel functioneren via een combinatie van feedback door cliënten en door collega’s via intervisie, supervisie, het geven van workshops
 • ACT en/of mindfulness toepassen in het persoonlijk leven: werken aan het eigen proces op zelfstandige wijze of door het volgen van ACT-therapie, een mindfulness training of meditatiegroep

Een ACT-trainer is iemand die opleiding/ training voorziet aan andere hulpverleners om zo de principes van ACT door te geven aan collega-hulpverleners.  De moedervereniging ACBS heeft een traject vooropgesteld om een Peer Reviewed ACT-trainer te worden. Meer informatie over dit traject vindt u via deze link.  De opleidingscommissie van de ACBS BeNe raadt aan dat men voldoet aan volgende criteria vooraleer men trainingen begint te geven:

 • Een jarenlange ervaring met het professioneel toepassen van ACT (minimum 3 jaar)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers waarbij een minimum van 5 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Continue bijscholing via zelfstudie en het bijwonen van workshops door internationale ACBS erkende ACT-trainers
 • Kennis van RFT en het functioneel contextualisme
 • ACT-intervisie en/of -supervisie volgen

ACT-supervisoren worden aangeraden om te voldoen aan volgende criteria:

 • Een jarenlange ervaring met ACT (minimum 3 jaar) door een combinatie van verschillende methoden (workshops, literatuur, integratie in eigen leven en werk)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers (minimum 5 volledige dagen)
 • Continue bijscholing via zelfstudie of het volgen van workshops bij verschillende (inter)nationale ACT-trainers
 • Kennis van RFT
 • ACT-intervisie en/of -supervisie volgen
 • ACT blijven toepassen in een klinische setting