Serie workshops over RFT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 06-12-2019|07-12-2019
Hele dag

Locatie
Locatie volgt nog


Op dit moment wordt in het lab van de Universiteit van Gent baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van de Relational Frame Theory (RFT), door het team van Dermot Barnes-Holmes en Yvonne Barnes-Holmes. Zij leveren een voortdurende inspanning om RFT beter te verbinden met de complexiteit van het klinische handelen. We hebben het geluk dat we als ACBSBeNe dicht bij de bron zitten. Het is hierom dat we deze serie aan workshops kunnen aanbieden, zodat ook u kennis kunt maken met deze nieuwste inzichten.

RFT geeft inzicht in de gedragsprocessen die je beïnvloedt met therapeutische interventies. Met de meest recente kennis van RFT kan je je interventies nog nauwkeuriger inzetten om het therapeutische doel met je cliënt te behalen en daardoor de efficiëntie van je therapie vergroten.

Serie Workshops

Het overkoepelende doel van de workshops is om de meest recente wetenschappelijke vooruitgang in RFT toe te verkennen voor de therapeutische setting. Het gaat hier met name om de therapie ACT.

Deze serie is verdeeld over drie workshops, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

Workshop met een experiëntiële focus (6 en 7 december 2019). Deze workshop zal een beeld geven van ACT en RFT, waarbij men zelf kan ervaren wat de combinatie ACT en RFT precies kan betekenen in de praktijk. Voor meer informatie omtrent de experiëntiële workshop klik hier.

Workshop met een klinisch technische focus (7 en 8 februari 2020). Deze workshop zal zich richten op de technische kant van RFT en de verbale functionele analyse (VFA). Er zal worden toegelicht hoe VFA gebruikt kan worden als verbinding tussen de wetenschappelijke kennis van RFT en de therapeutische beoordeling en behandeling van cliënten. Dit wordt ondersteund met praktische voorbeelden. Voor meer informatie omtrent de klinisch technische workshop klik hier.

Workshop met een technische focus (voorjaar 2020). In deze workshop kunt u de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen in RFT verkennen: de Hyper-Dimensional Multi-Level (HDML) framework. U leert hoe de kennis over de HDML gebruikt kan worden om de dynamiek te analyseren van verbaal gedrag, ook wel ‘arbitrarily applicable relational responding’ (AARR) genoemd. Dit leert u middels echte casussen zoals video’s, rollenspellen en groepsoefeningen. Voor meer informatie omtrent de technische workshop klik hier.

Trainers

Prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes is een vooraanstaand expert in de toepassing van RFT-principes binnen het klinische domein (klinische gedragsanalyse). Samen met dr. Ciara McEnteggart, als deel van het Odysseus-onderzoeksteam van UGent, werkten ze aan een aantal klinische conceptuele ontwikkelingen in hoe RFT zowel klinisch werk op gebieden van assesment, interventies en de therapeutische relatie, kan informeren en verbeteren.
MSc. Lieve Bruyninx en dr. Roy Thewissen, beide psycholoog en
gedragstherapeut, werken nauw samen met Yvonne en Ciara om klinische RFT naar het Nederlandstalige publiek in België en Nederland te brengen.

Programma

De training wordt aangeboden in 3 losse delen van 2 dagen elk, waar je je apart voor kan inschrijven. Hoewel alle workshops de nieuwste kennis omtrent RFT zullen behandelen, heeft elke workshop zijn eigen specifieke aandachtspunten, zoals hierboven is beschreven.

Experiëntiële workshop, 6 en 7 december 2019
Locatie: Hostel De BlauwputMartelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Klinisch technische workshop: 7 en 8 februari 2019
Locatie volgt, waarschijnlijk Utrecht

Technische workshop: Voorjaar 2019
Locatie volgt

Tijd

Om 9.30 starten we met inloop en koffie/thee. De workshop is van 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt voorzien in koffie/thee tussendoor en een lunch.

Mocht je vertraging hebben of het niet kunnen vinden dan is Lieve Bruyninx bereikbaar: 0032 497444119

Kosten

Per workshop van 2 dagen
€350,- voor leden van ACBS BeNe
€450,- voor niet-leden.
Kosten zijn inclusief lunch.

Doelgroep

Dit is een training voor gevorderden; therapeuten die een degelijke kennis van ACT hebben en ervaring hebben met werken met ACT.

Accreditatie

Accreditatie is toegezegd door de volgende verenigingen:
VGCT
NIP

Inschrijving

Inschrijven kan door een mail te sturen naar workshopcommissie@acbsbene.com onder vermelding van:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Wel/geen lid ACBSBeNe
  • Deelname aan de workshop: …naam workshop..
  • Lidnummer t.b.v. de vereniging waar je accreditatie voor wilt.
  • Wel/geen vegetariër

Betaling

Na inschrijving ontvangt u een rekening, waarna u kunt betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. Let op: deelname verloopt op volgorde van ontvangst van betaling. Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 per workshop. Snel zijn is dus de boodschap!

Annulering

Annulering wordt schriftelijk meegedeeld aan workshopcommissie@acbsbene.com.
Wij aanvaarden annulering (ook in geval van overmacht) onder volgende voorwaarden:

  • Er kan kosteloos geannuleerd worden tot één maand voor de workshop;
  • De helft van het totale bedrag moet betaald worden indien geannuleerd wordt tussen 4 en 2 weken voor de workshop;
  • Het volledige bedrag moet betaald worden indien minder dan 2 weken voor de workshop geannuleerd wordt.

Bij annulering langs onze kant wordt onmiddellijk gezocht naar een alternatief. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige bedrag teruggestort.

Plaats een reactie