Webinar ACT bij jongeren

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 09-11-2021
19:00 - 21:00


Onderzoek naar ACT bij jongeren staat nog in de kinderschoenen. De weinige studies naar ACT bij jongeren laten veelbelovende resultaten zien maar het wetenschappelijk bewijs is nog niet overtuigend. In Nederland hebben we een ACT your way ontwikkeld; transdiagnostisch, specifiek voorjong volwassenen, op ACT gebaseerd en waarbij we, met een randomised controlled trail (RCT), de effectiviteit gaan onderzoeken. ACT your way wordt momenteel zowel preventief als curatief ingezet in individuele behandelingen, groepsbehandelingen, coaching, e-health en op scholen.

In deze eerste webinar georganiseerd door de wetenschapscommissie van de ACBS BeNe zal een overzicht gegeven worden van het wetenschappelijk onderzoek naar ACT bij jongeren, de inhoud van de interventie ACT your way met praktische oefeningen en de opzet van het nieuwe onderzoek (RCT) naar ACT your way. Ook zullen we ingaan op de rol van ouders, zowel qua onderzoek als praktische betrokkenheid.

Inschrijven kan via info@acbsbene.com