Serie workshops: Nieuwste ontwikkelingen RFT

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 07-10-2020|08-10-2020
Hele dag


6-daagse training Relational Frame Theory in 3 delen, door: Yvonne Barnes-Holmes, Ciara McEnteggart, Lieve Bruyninx en Roy Thewissen

Op dit moment wordt in het lab van de Universiteit van Gent baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van de Relational Frame Theory (RFT), door het team van Dermot Barnes-Holmes en Yvonne Barnes-Holmes. Zij leveren een voortdurende inspanning om RFT beter te verbinden met de complexiteit van het klinische handelen. We hebben het geluk dat we als ACBSBeNe dicht bij de bron zitten. Het is hierom dat we deze serie aan workshops kunnen aanbieden, zodat ook u kennis kunt maken met deze nieuwste inzichten.

RFT geeft inzicht in de gedragsprocessen die je kan beïnvloeden met therapeutische interventies. Met de meest recente kennis van RFT kan je je interventies nog nauwkeuriger inzetten om je therapeutische doelen met je cliënt te behalen en daardoor de efficiëntie van je therapie vergroten. Zelfkennis en technische kennis zijn twee leidraden die de therapeut helpen om de juiste afwegingen te maken. Beiden worden cruciaal geacht in het werken met RFT. Om die reden gaan ze hand in hand in de workshopcyclus van ACBSBeNe.

Serie Workshops

Het overkoepelende doel van de workshops is om de implicaties voor de praktijk te verkennen van de meest recente wetenschappelijke vooruitgang in RFT. Deze implicaties gelden voor elke therapievorm maar we besteden met name aandacht aan de impact op werken met ACT. Deze serie is verdeeld over drie workshops, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden:

Workshop met een technische focus Dit is de technische workshop, uit de serie van drie RFT-workshops. Deze workshop richt zich op de meest recente ontwikkelingen in RFT. Je leert hoe deze, op verschillende manieren en bij verschillende populaties, kunnen worden toegepast, in je klinische werk. In het bijzonder richt de workshop zich op het ROE (Relating-Orienting-Evoking) als kern van de analyse. De workshop laat ook het centrale belang zien van het maken van verbale functie-analyses met cliënten op een individuele basis.
Daarnaast leer je in deze workshop hoe deze benadering een precies en uitgebreid model biedt voor het inschatten van complexe klinische problemen. In de workshop zal getoond worden dat het model een gedetailleerde werkbare gids is voor klinische interventies en de beoordeling daarvan via echte casussen met video’s, rollenspel en groepsoefeningen.

Workshop met een klinisch technische focus Deze workshop zal zich richten op de technische kant van RFT en de verbale functionele analyse (VFA). Er zal worden toegelicht hoe VFA gebruikt kan worden als verbinding tussen de wetenschappelijke kennis van RFT en de therapeutische beoordeling en behandeling van cliënten. Dit wordt ondersteund met praktische voorbeelden.

Workshop met een experiëntiële focus  Deze workshop zal een beeld geven van ACT en RFT, waarbij men zelf kan ervaren wat de combinatie ACT en RFT precies kan betekenen in de praktijk. Deze workshop geeft de therapeut de kans om omgeven door andere therapeuten, stil te staan bij haar eigen pijn, haar eigen noden. In de eerste plaats biedt dit een veilig kader aan de hulpverleners die altijd bereid zijn om anderen te helpen, een plaats om op te merken en waar nodig bij te sturen, hoe ze met zichzelf omgaan. Dat dat een uitdaging is, zien we alle dagen in onze praktijk, bij onze cliënten. Het is van het grootst mogelijke belang dat we niet alleen cliënten maar ook elkaar, veilige manieren bieden om te onderzoeken en te groeien.

In het werken met cliënten gaan technische kennis en zelfkennis hand in hand. De therapeut is haar eigen instrument in het wikken en wegen van de reacties van de cliënt die tegenover haar zit. Is die afweging te technisch, dan kan de relatie voor de cliënt koud en onveilig worden om te werken aan haar groei. Is die relatie te veel gericht op warmte en comfort, dan kan het zijn dat de therapeut niet bereid is om duidelijk (hard) te zijn waar nodig. 

Experiëntiëel werk, begeleid door ervaren collega’s, is daarbij het fundament. Deze workshop is gericht op zelfkennis en zelfzorg.

Het is lastig om meer dan een korte samenvatting te geven over de tweede en de derde workshop in de reeks. Wie meer wil weten, wordt verwezen naar de volgende artikelen: https://go-rft.com/wp-content/uploads/2018/01/cases-paper-final-accepted.pdf en https://go-rft.com/wp-content/uploads/2019/01/Recent-Conceptual-and-Empirical-Advances-in-RFT.pdf

 

Trainers

Prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes is een vooraanstaand expert in de toepassing van RFT-principes binnen het klinische domein (klinische gedragsanalyse). Samen met dr. Ciara McEnteggart, als deel van het Odysseus-onderzoeksteam van UGent, werkten ze aan een aantal klinische conceptuele ontwikkelingen. Dit was gericht op hoe RFT assesment, interventies en de therapeutische relatie, kan informeren en verbeteren. 

MSc. Lieve Bruyninx en dr. Roy Thewissen, beide psycholoog en gedragstherapeut, werken nauw samen met Yvonne en Ciara om klinische RFT naar het Nederlandstalige publiek in België en Nederland te brengen.

Programma

De training wordt aangeboden in 3 losse delen van 2 dagen elk, waar je je apart voor kan inschrijven. Hoewel alle workshops de nieuwste kennis omtrent RFT zullen behandelen, heeft elke workshop zijn eigen specifieke aandachtspunten, zoals hierboven is beschreven.

Data voor 2020/2021 volgen nog. Zodra we meer weten zal het hier ook bekend worden gemaakt.

Technische workshop, 7 en 8 oktober 2020. Door Yvonne Barnes-Holmes, Lieve Bruyninx en Roy Thewissen.
Locatie: Houten

Experiëntiële workshop, nog niet bekend

Klinisch technische workshop, nog niet bekend

Tijd

Om 9.30 starten we met inloop en koffie/thee. De workshop is van 10.00 tot 17.00 uur. Er wordt voorzien in koffie/thee tussendoor en een lunch. 

Mocht je vertraging hebben of het niet kunnen vinden  dan kunt u contact opnemen met Maaike Steeman, bereikbaar op:
0031 6-44536229

Kosten

Early bird tarief (inschrijven voor 4 september): 300€ voor leden en 400€ voor niet-leden.
Normaal tarief: 350€ voor leden en 450€ voor niet-leden.

Doelgroep

Dit is een training voor gevorderden; therapeuten die een degelijke kennis van ACT hebben en ervaring hebben met werken met ACT.

Accreditatie

Accreditatie wordt nog aangevraagd voor de technische workshop.

Locatie

Theater aan de Slinger in Houten. Tijdens de workshop wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en overige hygiëne maatregelen rondom het corona-virus. Indien door corona-maatregelen de trainer niet naar Nederland kan komen, blijft de workshop op de locatie in Houten en wordt verzorgd met een directe videoverbinding.

Inschrijving

Uiterste datum voor inschrijving is 30 september. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. 

Inschrijven kan door een mail te sturen naar workshopcommissie@acbsbene.com onder vermelding van:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Wel/geen lid ACBSBeNe
  • Deelname aan de workshop: …naam workshop..
  • Lidnummer t.b.v. de vereniging waar je accreditatie voor wilt.
  • Wel/geen vegetariër

Betaling

Na inschrijving ontvangt u een rekening, waarna u kunt betalen. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. Let op: deelname verloopt op volgorde van ontvangst van betaling. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 per workshop. Snel zijn is dus de boodschap!

Annulering

Annulering wordt schriftelijk meegedeeld aan workshopcommissie@acbsbene.com.
Wij aanvaarden annulering (ook in geval van overmacht) onder volgende voorwaarden:

  • Er kan kosteloos geannuleerd worden tot één maand voor de workshop;
  • De helft van het totale bedrag moet betaald worden indien geannuleerd wordt tussen 4 en 2 weken voor de workshop;
  • Het volledige bedrag moet betaald worden indien minder dan 2 weken voor de workshop geannuleerd wordt.

Bij annulering langs onze kant wordt onmiddellijk gezocht naar een alternatief. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige bedrag teruggestort.