Algemene Leden Vergadering | 2 uur | 18 maart 2023

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 18-03-2023
10:00 - 12:00


Dit is een activiteit van ACBS BeNe

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de online Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 18 maart aanstaande van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het bestuur stelt op de ALV de speerpunten voor 2023 aan jullie voor. Deze willen we graag met jullie bespreken. Deze ALV is de gelegenheid om de koers van de vereniging mee te bepalen en hoe jouw lidmaatschapsgeld het beste ingezet kan worden om jouw behoeften t.a.v. de vereniging  te vervullen.

Of je nu net nieuw lid bent of al jaren lid. Komt allen en bepaal met ons de koers van de vereniging.

Meld je aan via info@acbsbene.com, dan sturen we je uiterlijk één week van te voren de stukken en zoomlink van de ALV toe.

Agenda

  1. Opening door voorzitter Petra van Doorn
  2. Goedkeuring notulen ALV 19 maart 2022
  3. Mededelingen
  4. Samenstelling bestuur en commissies
  5. Jaarverslag 2022
  6. Financieel overzicht 2022 en controle Kascommissie door Sylvia van Nierop
  7. Plannen 2023 en begroting 2023 bespreken en accorderen
  8. Verkiezing nieuw bestuursleden
  9. Afscheid bestuursleden
  10. Rondvraag

Datum: 18 maart 2023 10:00 tot 12:00
Locatie:
Taal: Nederlands
ACT level: Leden ACBS BeNe 
Aanmelden: info@acbsbene.com