ACT in Groepen (1 dag) | Badhoevedorp of online

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 16-04-2021
09:30 - 16:00


ACT in Groepen

ACT lijkt veelbelovend als instrument binnen groepstrainingen (Westrup en Wright, 2018). Daarnaast zijn er sowieso bewezen factoren die het aanleren van nieuw gedrag, wanneer dat wordt gedeeld en geoefend in groepsverband (richtlijnen NVGP,2020) . Naast het inhoudelijk aspect van de ACT, staan werkzame elementen van de groepsdynamica centraal in deze training. Denk dan aan cohesie, groepsontwikkeling en sociaal leren. De praktijkrichtlijnen voor groepsdynamica van de NVGP worden als richtlijn genomen.

De training:

De training kenmerkt zich door een persoonlijke begeleiding. Er wordt gewerkt met materiaal dat door deelnemers wordt ingebracht. De trainer legt uit en demonstreert, maar deelnemers ondergaan zelf ook oefeningen vanuit ACT, samen met de trainer . Ze oefenen ook zelf met het inzetten van elementen uit ACT met de groep en elkaar. Hierdoor ervaren de deelnemers zelf de oefeningen en zien zij welke effecten de oefeningen hebben op henzelf en de medecursisten. Het groepsproces is hierin dus leidend. De groepsdynamiek wordt ervaren in de (groeps)oefeningen en toegelicht aan de hand van sociaal psychologische theorieën.

Voor wie?

De ACT training voor groepen is heel goed bruikbaar binnen teamcoaching, opleidingen en organisatieontwikkeling. Tevens is het een mooie aanvulling op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en daaruit volgend voor de te trainen medewerkers of andere lerenden. Naast het leren inzetten van specifieke groepsopdrachten vanuit ACT, worden enkele basiselementen vanuit groepsdynamica besproken en toegepast.

Deze cursus wordt aangeboden door derden

Datum: 16 april 2021

Tijdstip: 9.30-16.00 (inclusief eenvoudige lunch) of online

Locatie: Badhoevedorp (goed bereikbaar met ov en auto) of online

Niveau: beginner / gevorderd (Voor NIP aeno psychologen worden registerpunten behaald)

De training kan worden gevolgd na de basis ACT basistraining. De focus ligt namelijk op de oefening uit ACT die speciaal geschikt zijn voor groepen, Wanneer de basis ACT training is gevolgd zal er enige herkenning zijn van de oefeningen. Nieuw is juist de focus op groepsdynamica en het effect van het doen van de oefeningen in groepen. De cursus kan echter ook worden gevolgd zonder de ACT basistraining hebben gevolgd.

Trainer: Monique Bekker  (Registerpsycholoog NIP/Arbeids-en Organisatie en Sociaal Psycholoog, Brlo geregistreerd Opleider, Trainer van sociaal psychologische vaardigheden en groepsdynamica, Auteur van boeken over Groepsdynamica)

Bekker Onderwijs- en Psychologisch Advies (BOPAdvies)

06-24582897

www.bopadvies.nl

KvK 34374018

 

Taal: Nederlands

Prijs: De kosten zijn euro 295,- (incl. cursusboek lunch, koffie/thee). Er zijn maximaal 16 plekken beschikbaar.

Info / inschrijven: m.bekker@bopadvies.nl