Deze groep heeft als doelstelling om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van het toepassen van ACT bij kinderen, jongeren en hun gezin. Zowel op individueel niveau als bij gezinnen, groepen en in het onderwijs. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het ontwikkelen van en participeren in onderzoek binnen deze doelgroep en hopen we ook bij te kunnen dragen aan publicaties op dit gebied.

We willen je uitnodigen om oefeningen en ervaringen met elkaar te delen en inhoudelijk met elkaar mee te denken over de toepassing van ACT. Daarnaast willen we elkaar opzoeken voor intervisie e.d..

like0
Nobody has posted into this group yet.
No posts have been added to this group.
Er zijn nog geen vragen aan deze groep toegevoegd
No documents have been added to this group.
No wikis have been added to this group.
No polls have been added to this group.

Recent activity in this group

Nobody has performed any activity in this group recently.