ACT en psychose

Inhoud van de workshop:

 

Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bij psychotische presentaties.

ACT (Hayes, Strosahl & Wilson (2012)) is een trans-diagnostisch therapeutisch model dat streeft naar meer levenskwaliteit. Door deze opbouw is ACT zeer geschikt in het werken met psychose. Veelal is er in deze context sprake van “co-morbiditeit” (ervaren van andere psychologische problemen – zie o.a. Dom, Dijkhuizen, van der Hoorn et al (2013)) en een gebrekkig ziekte-inzicht (Amador (1994)), wat therapeutisch werken niet altijd vanzelfsprekend maakt. Onderzoek (o.a. Bach & Hayes (2002), White et al (2011), Shawyer et al (2012), Shawyer et al (2016)) toont aan dat ACT voor deze doelgroep een meerwaarde kan betekenen.

Deze workshop bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel leert men psychotische gewaarwordingen beter kennen, zowel theoretisch als experiënteel. In het tweede deel staan we stil bij een contextuele benadering van deze psychologische gebeurtenissen. Er zullen handvatten aangereikt worden om zowel individueel als in groep hiermee aan de slag te gaan, waarbij we ook oog hebben voor multidisciplinair werken.

 

Trainer:

 

Joris Corthouts is in 1999 als psycholoog en in 2004 als gedragstherapeut afgestudeerd. Hij werkt in het Psychiatrisch Centrum St Hiëronymus te St Niklaas (B) als afdelingspsycholoog en zorgprogramma-verantwoordelijke binnen het Zorgprogramma Psychosezorg.

Joris is door jarenlange zelfstudie en het volgen van workshops en opleidingen gespecialiseerd in functioneel contextualisme en in psychose. Binnen deze hoedanigheid is hij reeds een aantal jaren actief als gastspreker binnen de postacademische opleiding Gedragstherapie en geeft hij regelmatig workshops rond ACT en RFT. Hij schreef een hoofdstuk over psychose in A-Tjak (2015) Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk (tweede, herziene druk) en poogt via zijn deelname aan het bestuur van ASBCBeNe en ISPSNederlandVlaanderen  een groter draagvlak en toepassingsgebied te creëren voor functioneel contextualisme (onder andere bij psychose) in het Nederlandstalige gebied.

Data & kostprijs
1 september 2017

Kostprijs: 

100 euro voor leden ACBS BeNe - 200 euro voor niet-leden

Bijlagen: 

Organisatie
ACBS BeNe

E-mail organisatie: 

like0

Organizers

Deelnemers

Nienke Boonstra
Ellen Excelmans