Opleidingsinstituten in België en Nederland

Het bestuur van de internationale ACT vereniging heeft ervoor gekozen geen expliciete opleidingstrajecten te ontwerpen, waaraan mensen moeten voldoen voor zij zich ACT-hulpverlener of ACT trainer kunnen noemen.  Het wordt aan de hulpverlener zelf overgelaten om te bepalen welke scholing hij/zij nodig heeft om ACT bevoegd (de juiste opleiding hebben) en bekwaam (deze opleiding op de juiste wijze weten toe te passen)  te doen.  Om hulpverleners toch in staat te stellen onafhankelijke feedback en toetsing te ondergaan m.b.t. de kwaliteit van het eigen handelen in ACT is een beoordelingsroute ontworpen voor ACT-trainers.  Meer informatie daarover is te vinden op deze link.  Wanneer een ACT-trainer door de ACT-gemeenschap is erkend, betekent dit dat deze trainer beoordeeld is op een aantal criteria en aan deze criteria voldoet.  U mag ervan uitgaan dat een door de ACT gemeenschap erkende trainer zowel kwalitatief goede ACT-behandelingen als kwalitatief goede ACT-trainingen kan aanbieden. 
 

Traject voor een ACT-gerichte hulpverlener:

Een ACT-hulpverlener is iemand die preventief werkt volgens de principes van ACT en/of personen met psychische en/of lichamelijke klachten begeleidt volgens de principes van ACT.  ACT toepassen in het eigen professioneel handelen is een complexe aangelegenheid.  Daarom stelt de opleidingscommissie van de ACBS BeNe voor dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden in ACT gebeurt door een combinatie van volgende methoden: 

 • Het volgen van workshops bij ervaren ACT-trainers waarbij een minimum van 3 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Een grondige studie van literatuur: minstens 2 boeken voor hulpverleners
 • Integratie van ACT binnen het eigen werkdomein en het volgen van ACT-protocollen zolang de ervaring met ACT nog beperkt is
 • Feedback op het professioneel functioneren via een combinatie van feedback door cliënten en door collega's via intervisie, supervisie, het geven van workshops
 • ACT en/of mindfulness toepassen in het persoonlijk leven: werken aan het eigen proces op zelfstandige wijze of door het volgen van ACT-therapie, een mindfulnesstraining of meditatiegroep


Traject voor ACT-trainers:

Een ACT-trainer is iemand die opleiding/training voorziet aan andere hulpverleners om zo de principes van ACT door te geven aan collega-hulpverleners.  De moedervereniging heeft een traject vooropgesteld om een peer reviewed ACT-trainer te worden.  Meer informatie over dit traject vindt u via deze link.  De opleidingscommissie van de ACBS BeNe raadt aan dat men voldoet aan volgende criteria vooraleer men trainingen begint te geven: 

 • Een jarenlange ervaring met het professioneel toepassen van ACT (minimum 3 jaar)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers waarbij een minimum van 5 volledige dagen wordt vooropgesteld
 • Continue bijscholing via zelfstudie en het bijwonen van workshops door internationale ACBS erkende ACT-trainers
 • Kennis van RFT en het functioneel contextualisme
 • ACT-intervisie en/of -supervisie 


Traject voor ACT-supervisor

ACT-supervisoren worden aangeraden om te voldoen aan volgende criteria:

 • Een jarenlange ervaring met ACT (minimum 3 jaar) door een combinatie van verschillende methoden (workshops, literatuur, integratie in eigen leven en werk)
 • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers (minimum 5 volledige dagen)
 • Continue bijscholing via zelfstudie of het volgen van workshops bij verschillende (inter)nationale ACT-trainers
 • Kennis van RFT
 • ACT-intervisie en/of -supervisie
 • ACT blijven toepassen in een klinische setting

 

 
Hieronder vind je een lijst van opleidingsinstituten in België en Nederland.  De ACBS BeNe doet zelf niet aan kwaliteitscontrole van de opleidingsinstituten.  Iedereen kan zich in principe een ACT-trainer noemen waarbij ACT-trainer een persoon is die opleiding/training geeft aan andere hulpverleners om zo de principes van ACT door te geven aan collega-hulpverleners.   De moedervereniging heeft wel een traject vooropgesteld om een peer reviewed ACT-trainer te worden.  Dit betekent dat men door de internationale ACT-gemeenschap erkend wordt.  Meer informatie over dit traject vindt u via deze link.